1. حامد مرتضی زاده جاغرق , مسعود همایونی فر , علی اکبر ناجی میدانی , رجبی مشهدی مصطفی , تاثیر روش های پرداخت بر قیمت فروش و هزینه تمام شده برق در بازار برق ایران: مطالعه موردی نیروگاه‌های برق خراسان , پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹, صفحه ۷-۳۲
 2. مرتضی مرتضوی کاخکی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین مهدوی عادلی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال , مطالعات اقتصاد اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸, صفحه ۳۱-۵۸
 3. مرتضی مرتضوی کاخکی , محمدحسین مهدوی عادلی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , دورکین و مسائل عدالت بین نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی , پژوهش سیاست نظری , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۴۶
 4. نوا رمضانیان باجگیران , مصطفی سلیمی فر , علی اکبر ناجی میدانی , محمد سلیمی فر , بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۲۲-۴۰
 5. مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدعلی فلاحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی , سیاست گذاری اقتصادی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۴۵-۱۷۲
 6. اکرم غیبی هاشم آبادی , سید محمدجواد رزمی , علی اکبر ناجی میدانی , مصطفی کریم زاده , تکانه‌های نفتی و پویایی‌های صندوق توسعه ملی؛ رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) کینزین‌های جدید , مدل سازی اقتصاد سنجی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۳۳-۶۴
 7. علیرضا باستانی , سید محمدجواد رزمی , علی اکبر ناجی میدانی , مرتضی بکی حسکویی , تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا , پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۳۵-۱۶۹
 8. مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , علی اکبر ناجی میدانی , بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۵۷-۸۴
 9. رضا دریساوی بهمنشیر , علی اکبر ناجی میدانی , مهدی خداپرست مشهدی , نرگس صالح نیا , بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (مطالعه موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر , پژوهشنامه حمل و نقل , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۴۳۵-۴۴۹
 10. علی اکبر ناجی میدانی , غلامعلی رحیمی , تدوین استراتژی های حضور موثر ایران در مجمع کشورهای صادرکننده ی گاز , مطالعات اقتصاد انرژی , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۲۴۷-۲۸۹
 11. علی اکبر ناجی میدانی , غلامعلی رحیمی , مدل قیمت‌گذاری صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله بر اساس نظریه بازی‌ها , مدل سازی اقتصادی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸, صفحه ۲۹-۴۹
 12. مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدعلی فلاحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران , تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران , دوره ( ۵۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۴۱-۷۰
 13. علی اکبر ناجی میدانی , وحید ارشدی , مصطفی سلیمی فر , بهروز مهرام , تبیین عامل های پرکننده شکاف بین نظر و عمل در رفتار اقتصادی خانواده مسلمان , اقتصاد اسلامی , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱۱۳-۱۴۴
 14. وحید ارشدی , مصطفی سلیمی فر , علی اکبر ناجی میدانی , بهروز مهرام , نظم پذیری جمعی درون خانواده؛ پدیده محوری در تأثیر پذیری عملکرد افتصادی خانواده از آموزه اسلامی: مطالعه ای بر اساس نظریه زمینه ای , مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۴۵-۷۰
 15. مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , علی اکبر ناجی میدانی , تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درونزایی دارایی های سیستم بانکی , پژوهش ها و سیاست های اقتصادی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۳۱-۱۶۶
 16. علی اکبر ناجی میدانی , غلامعلی رحیمی , تعیین اولویت بازارهای صادراتی گاز طبیعی ایران , مطالعات اقتصاد انرژی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۸۱-۲۱۹
 17. علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین مهدوی عادلی , مهدیه عربشاهی دلوئی , بررسی رابطه بین صنعتی شدن و کارایی انرژی بخش صنعت در ایران , سیاست گذاری اقتصادی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۲۷-۵۶
 18. علی اکبر ناجی میدانی , هاروتیان هاروتیانیان , امیر فرهادیان , مدل سازی روابط بین شاخص های شناسایی بافت های فرسوده شهری و شاخص های توسعه پایدار در اطراف حرم امام رضا(ع) , جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۳۳-۴۸
 19. علی اکبر ناجی میدانی , آزاده داودی , تحلیل تجزیه ای شاخص انتشار ترکیبات کربن (دی اکسیدکربن و منوکسید کربن)در بخش‎های حمل و نقل و زیربخشهای آن در ایران طی سالهای (90-1378) , پژوهش ها و سیاست های اقتصادی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۷-۱۵۰
 20. محمدرضا کلائی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , ابراهیم گرجی , تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق , برنامه‌ ریزی و بودجه , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۵-۱۴۲
 21. علی اکبر ناجی میدانی , سلمان ستوده نیا کرانی , اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه ای صنعت در ایران , مدل سازی اقتصادی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۴۵-۶۲
 22. حمید لعل خضری , علی اکبر ناجی میدانی , مصطفی کریم زاده , اثرتلاطم نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی ایران (90-1352) , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۱۱-۲۳۶
 23. علی اکبر ناجی میدانی , مصطفی سلیمی فر , حسین مشک آبادی مهاجر , بررسی اثرات پویای جهانی شدن تجارت بر واردات صنایع ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و محصولات فلزی در ایران , مطالعات راهبردی جهانی شدن , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱, صفحه ۷۹-۱۰۳
 24. احمد صباحی , علی اکبر ناجی میدانی , الهه سلیمانی , بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب , پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹-۱۸
 25. علی اکبر ناجی میدانی , سیده زهرا شاکری , فاطمه کبری بطا , تأثیر متغیرهای کلان پولی بر قیمت سهام شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۱۸۷-۲۱۰
 26. سیدعبداله رضوی , سید محمدجواد رزمی , مصطفی سلیمی فر , علی اکبر ناجی میدانی , ارزیابی کارایی صنعت خودرو با استفاده از داده های تلفیقی , مطالعات مدیریت صنعتی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۹۹-۱۱۸
 27. سیدعبداله رضوی , مصطفی سلیمی فر , علی اکبر ناجی میدانی , نرخ ارز و تأثیر آن بر صادرات غیرنفتی در ایران: رویکرد خود رگرسیون برداری , راهبرد اقتصادی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۳۵-۵۳
 28. امیر فرهادیان , علی اکبر ناجی میدانی , هاروتیان هاروتیانیان , تحلیل روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری مشهد مقدس , اقتصاد و مدیریت شهری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۳۹-۵۲
 29. علی اکبر ناجی میدانی , مهین دخت کاظمی , ماندانا غفوری ساداتیه , بررسی تاثیر گذاری جهانی شدن اقتصاد بر فقر با توجه به دو شاخص تورم و بیکاری , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۱۶۱-۱۷۶
 30. محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , فرشته جندقی میبدی , روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران , پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۳۱-۵۸
 31. علی اکبر ناجی میدانی , محمدعلی فلاحی , مریم ذبیحی , بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دوره (1369 تا 1386) , دانش و توسعه , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۲۵-۴۵
 32. محمدحسین حسین زاده بحرینی , علی اکبر ناجی میدانی , فرشته چمانه گیر , مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA) , دانش و توسعه , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۰, صفحه ۱-۳۰
 33. یداله دادگر , علی اکبر ناجی میدانی , آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران , نامه مفید , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۳, صفحه ۳۳-۶۴
 34. یداله دادگر , علی اکبر ناجی میدانی , شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران , پژوهشنامه بازرگانی , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱